Wil je inburgeren met diplomagarantie?
Dat kan alleen bij NCB!

Direct aanmelden

Welkom bij NCB!

Wil je Nederlands leren, inburgeren of studeren? Ga naar NCB Opleidingen! Wil je met boeken en e-learning leren? Dan ben je bij NCB Uitgeverij aan het juiste adres! Je zoekt werk, je wilt leren solliciteren of je wilt een klant aanmelden voor een re-integratie traject? Neem dan contact op met NCB Re-integratie! De NCB medewerkers staan klaar om je te helpen.

NCB Opleidingen

NCB Opleidingen verzorgt Inburgeringscursus A2, Alfabetisering, Staatsexamen I en II, Nederlands voor expats, Nederlandse vaktaal voor werkenden en Leer-werktrajecten. NCB Opleidingen beschikt over het Keurmerk Inburgering en het Certificaat van het ministerie van OCW voor web-trajecten.

NCB Uitgeverij

NCB Uitgeverij ontwikkelt lesmethodes met e-learning voor alfabetisering, Nederlands, NT2 tot A2, B1 en B2, methodes voor werken in de zorg, arbeidsmarkt, participatie en rekenen. Onze lesmethodes worden continu verder ontwikkeld en aangepast. De methodes voldoen aan de omschrijvingen van de ERK-niveaus.

NCB Re-integratie

NCB is ervaren in het begeleiden, scholen en ondersteunen van werkzoekenden richting werk.
NCB Re-integratie is de landelijke uitvoerder van Werkfit-trajecten in opdracht van het UWV. Zonodig kunnen re-integratiecliënten bij ons lessen volgen om hun taalniveau te verbeteren.

NCB introduceert intensieve cursussen Nederlands en Inburgering met ondersteuning in eigen taal

14 November 2021

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor cursisten die snel en succesvol willen inburgeren, maar nog niet alles in het Nederlands begrijpen. Voor hen bieden...

Lees meer Nieuwsoverzicht

NCB viert succesvol Zorgwacht-traject met wethouder Linda Voortman!

2 Juli 2021

Donderdag 24 juni was wethouder Linda Voortman van Werk en Inkomen van gemeente Utrecht op werkbezoek bij NCB. Dit was de afsluiting van het succesvolle traject dat NCB samen met Stichting Zorgwach...

Lees meer Nieuwsoverzicht

NCB start leer-werktraject Helpende Zorg & Welzijn

23 Maart 2021

NCB is deze week gestart met een pilot Duale Trajecten in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. In opdracht van gemeente Utrecht leidt NCB in samenwerking met Stichting Zorgwacht en ROC Mid...

Lees meer Nieuwsoverzicht
CRKBO Keurmerk Blik Op Werk Keurmerk

Het NCB ondersteunt al meer dan 40 jaar mensen bij het leren van de Nederlandse taal, de inburgering en bij het vinden van werk. Het NCB bestaat uit drie bedrijven:

  • NCB Opleidingen verzorgt cursussen voor inburgeraars, gemeenten en bedrijven.
  • NCB Uitgeverij ontwikkelt en publiceert lesmethodes op het gebied van taal, inburgering en rekenen
  • NCB Re-integratie voert Werkfit-trajecten uit in opdracht van het UWV.

Het NCB is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor en door anderstaligen op het gebied van arbeidsmarkt/werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn.

Het NCB heeft vestigingen in Utrecht (hoofdkantoor), Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Barendrecht, Pijnacker en Tilburg.

Het NCB is een erkende onderwijsinstelling. We beschikken over het Keurmerk Inburgering met vier sterren, het certificaat van het ministerie van OCW voor WEB-trajecten en een CRKBO-certificering. 

CRKBO Keurmerk Blik Op Werk Keurmerk

Het NCB is van mening dat goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal en het hebben van werk de belangrijkste middelen zijn om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. NCB wil daarom nieuwe burgers helpen zo snel mogelijk zelfstandig hun weg te vinden binnen de maatschappij. NCB medewerkers begeleiden hen bij het leren van de taal en daarnaast bij het vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding.

Het NCB levert een bijdrage aan de participatie van deze nieuwe burgers door trainingen en cursussen te organiseren, projecten uit te voeren en innovatief lesmateriaal te ontwikkelen.

NCB Utrecht
NCB Amsterdam
NCB Rotterdam
NCB Tilburg
NCB Leiden
NCB Barendrecht
NCB Utrecht

Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht