• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Werkfit maken

Soms is de afstand naar werk te groot om die in één klap te kunnen overbruggen. NCB biedt daarom het traject “werkfit” aan voor personen die opnieuw op gang willen komen. We werken op basis van het uitgangspunt dat alle mensen graag vooruit willen komen en streven naar een zelfstandig bestaan. Door ziekte, tegenslagen, gebrekkige vaardigheid met de Nederlandse taal, of een combinatie van problemen kan een persoon tijdelijk vast komen te zitten. Als iemand weinig kennis heeft van de Nederlandse taal en gebruiken kan het extra moeilijk zijn om de weg naar werk weer te vinden. NCB biedt daarom maatwerktrajecten aan met de Nederlands taalcomponent voor cliënten die de taalbeheersing als barrière ervaren.  

Het NCB heeft jarenlange ervaring met het weer op gang helpen van personen die een extra steun in de rug nodig hebben. We gaan uit van de oplossingen, niet van de problemen. Samen met de klant stellen we vast wat er nu écht in de weg staat om aan het werk te kunnen gaan. Met een combinatie van groepstrainingen en individuele begeleiding werken we systematisch aan het vrijmaken van de weg naar werk. Coaches van het NCB hebben een goede kennis van de sociale kaart en kunnen derhalve cliënten ook adviseren om bij de passende instanties uit te komen.

Werkfit maken eindigt bij het NCB altijd met het maken van de volgende stap: deelname aan een werkgericht traject of mogelijk al een directe stap naar werk. Het NCB wordt door het UWV erkend als partnerorganisatie voor trajecten “werkfit”.
 

Aanmelden?

Bij ons is flexibele instroom mogelijk. Indien u (vragen heeft voordat u) iemand wilt aanmelden, dan kunt u dat doen via: reintegratie@ncbnet.nl / telefonisch: 088 877 00 00