• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Sollicitatie en Presentatietraining

Soms is de afstand naar werk te groot om die in één klap te kunnen overbruggen. NCB biedt daarom werkgerichte activering voor personen die opnieuw op gang willen komen. We werken op basis van het uitgangspunt dat alle mensen graag vooruit willen komen en streven naar een zelfstandig bestaan. Door ziekte, tegenslagen of een combinatie van problemen kan een persoon tijdelijk vast komen te zitten. Als iemand weinig kennis heeft van de Nederlandse taal en gebruiken kan het extra moeilijk zijn om de weg naar werk weer te vinden.

Het NCB heeft jarenlange ervaring met het weer op gang helpen van personen die een extra steun in de rug nodig hebben. We gaan uit van de oplossingen, niet van de problemen. Samen met de klant stellen we vast wat er nu écht in de weg staat om aan het werk te kunnen gaan. Met een combinatie van groepstrainingen en individuele begeleiding werken we systematisch aan het vrijmaken van de weg naar werk. Activering eindig bij het NCB altijd met het maken van de volgende stap: deelname aan een werkgericht traject of mogelijk al een directe stap naar werk. Het NCB wordt door het UWV in de meeste districten erkend als partnerorganisatie voor Activering.
 

Het NCB mag in de volgende UWV regio’s sociale activeringdiensten aanbieden:

  • Regio West Brabant en Zeeland
  • Regio Groot Amsterdam
  • Regio Noord Nederland
  • Regio Zuid Holland en Leiden


Voor meer informatie en aanmelding: NCB Projecten BV / Postbus 638, 3500 AP Utrecht / reintegratie@ncbnet.nl of 088 877 00 00