• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Donderdag 24 juni was wethouder Linda Voortman van Werk en Inkomen van gemeente Utrecht op werkbezoek bij NCB. Dit was de afsluiting van het succesvolle traject dat NCB samen met Stichting Zorgwacht heeft uitgevoerd. De cursisten hebben gedurende 10 weken lessen gevolgd bij NCB en Zorgwacht en stage gelopen bij Zorgwacht. Dit traject is uitgevoerd in opdracht van gemeente Utrecht en was een landelijke duale trajecten pilot in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering (Doorgaande Lijn Zorg). De resultaten worden landelijk gedeeld met het veld. De cursisten hebben allen succesvol het voortraject afgerond en starten in september met de opleiding Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, tegelijkertijd komen ze in dienst bij Zorgwacht als huishoudelijke hulp. NCB is zeer tevreden over het verloop van het traject; de inzet van de cursisten en de samenwerking met Zorgwacht en gemeente Utrecht. 

De tweede groep is gestart met de module Digitale vaardigheden bij NCB en start in september met het voortraject. Deze pilot heeft goede resultaten opgeleverd die bruikbaar zijn voor de nieuwe wet inburgering, voor de zorg en voor diverse sectoren die interesse hebben in het werken met anderstaligen.

 

2 Juli 2021