• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

NCB is deze week gestart met een pilot Duale Trajecten in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering. In opdracht van gemeente Utrecht leidt NCB in samenwerking met Stichting Zorgwacht en ROC Midden-Nederland cursisten op tot Helpende Zorg & Welzijn niveau 2. De cursisten volgen bij NCB een voortraject van 10 weken dat bestaat uit taalverhoging, vaktaal, digitale vaardigheden en interculturele lessen. Tegelijkertijd starten ze met hun praktijkstage bij Zorgwacht. Na dit intensieve traject zullen ze doorgaan met de opleiding bij Vakschool Zorgwacht totdat ze zijn opgeleid tot Helpende niveau 2. Daarna komen ze in dienst bij Zorgwacht. De resultaten van de pilot worden landelijk gedeeld. 

De cursisten hebben in de eerste week al laten zien echt een 'zorghart' te hebben en zijn heel enthousiast begonnen aan het traject!

23 Maart 2021