• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor cursisten die snel en succesvol willen inburgeren, maar nog niet alles in het Nederlands begrijpen. Voor hen bieden wij 1,5 uur per week ondersteuning in hun eigen taal aan. Momenteel hebben wij ondersteuningslessen in het Turks of Arabisch.

Intensieve curus Nederlands B1 start op 11 januari 2022. Wil je meer informatie over deze curus of wil je je aamelden voor een gratis intake?, bel of mail naar: 088-8770000 of info@ncbnet.nl

Binnen deze cursus krijg je 2 keer 3 uur les per week van een Nederlandse docent in de klas. Daar leer je vooral grammatica, schrijven en spreken in het Nederlands. Daarnaast werk je thuis met ons uitgebreide e-learningsysteem om je woordenschat uit te breiden en hiermee te oefenen.

Wat deze cursus bijzonder maakt, is dat je binnen dit traject 1,5 uur online les krijgt van een docent in jouw eigen taal. Hier wordt de grammatica in eigen taal uitgelegd en kun je vragen stellen over bepaalde zaken die je in de Nederlandse les niet begrijpt.

De cursus is onderverdeeld in blokken voor laagopgeleiden, midden- en hoogopgeleiden van 10 tot 24 weken en met groepen van 12-15 cursisten. Als je de inburgeringscursus succes vol afgerond hebt, kun je jezelf aanmelden voor de officiële examens Nederlands (lezen, schrijven, luisteren en spreken) bij DUO.

Ook bieden wij een online cursus aan voor midden- en hoogopgeleide inburgeraars die in snel tempo A2- tot B2-niveau Nederlands willen leren en succesvol hun inburgeringsdiploma willen halen.

Er zijn cursussen voor de volgende niveaus:

  • A1 – A2 (40 tot 48 weken laagopgeleiden)
  • A1 – A2 (20 weken midden- en hoogopgeleiden)
  • A2 – B1 (20 weken)
  • B1 – B2 (20 weken)

Wil je graag het inburgeringsdiploma halen? Dan kun je naast de inburgeringscursus de aparte vakken Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en de examentraining volgen.

 

14 November 2021